Strona główna

prow_cr

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

05-075 Warszawa, ul. Żółkiewskiego 17

NIP: 9521941879,  REGON: 015725326

 

                        Zespół do Obsługi Klienta

                                                  godziny przyjmowania próbek

                                                         poniedziałek – piątek

                                                                8.00 – 15.00

   tel./fax (22) 773 58 87
607 575 495

                                       
                             bok.warszawa@schr.gov.pl

oferuje:

 

 DZIAŁ LABORATORYJNY

oferuje badania akredytowane:

»  gleb mineralnych i organicznych,

»  gleb, podłoży, pożywek i wód do produkcji ogrodniczej,

»  roślin i pasz,

»  nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,

»  osadów ściekowych,

»  gleb i roślin za zawartość metali ciężkich,

»  wód na zawartość azotanów i ortofosforanów

oraz

         »  pobieranie próbek glebowych

zgodnie z zakresem akredytacji Nr AB 312.

 pca2

     CERTYFIKAT AKREDYTACJI 

     POLITYKA JAKOŚCI DL

        

DZIAŁ AGROCHEMICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA

 

Opracowuje:

»  zalecenia nawozowe dla upraw rolniczych i ogrodniczych,

»  mapy odczynu i zasobności gleb w składniki pokarmowe,

»  plany nawożenia

Prowadzi:

»  poradnictwo nawozowe,

»  szkolenia w zakresie nawożenia i wapnowania gleb,

»  działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowej żywności,

»  pobieranie próbek gleb, roślin i nawozów

Opiniuje:

»  plany nawożenia

 

 

 

 

 

 

Sekretariat

tel./fax  22 773-53-21

warszawa@schr.gov.pl

 ZAPRASZAMY

godziny pracy

   poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30